Rekruttering og ansættelse

Her får du hjælp til stillingsopslag, når du skal ansætte medarbejdere. Du får viden om, hvordan du sikrer overholdelse af gældende lovgivning, når du skal rekruttere og ansætte. Kurset giver dig viden om, hvad begrebet væsentlige vilkår omfatter og hvordan du sikrer overholdelse af arbejdsgivers oplysningspligt, når du skal udforme kontrakter. Dertil får du inspiration og skabeloner til dine ansættelsesbeviser, og vi laver et compliance tjek af dine kontraktskabeloner. Til sidst gennemgås de forskellige ansættelsesformer med fokus på, hvilke skabeloner, som man bør have. 

  • Rekruttering og stillingsopslag
  • Ligebehandlingsloven og forskelsbehandlingsloven
  • Arbejdsgivers spørgsmål til kandidaten
  • Arbejdstagers oplysningspligt overfor kandidaten
  • Ansættelsesbeviser og deres indhold efter den nye ansættelsesbevislov
  • Ansættelsesformer og lønmodtagergrupper
student-g85b35d31b_1920