minHRjuristWhite600


VIDEN
TILLID
TROVÆRDIGHED

Her lærer du praktisk personalejura

Vores kurser giver dig værdi i hverdagen - og viden om HR Jura. 

Modulopbyggede kurser

Du kan tage alle moduler eller blot det modul, som du har brug for. Modulerne er oprettet kronologisk med rekruttering, under ansættelsen og ansættelsens ophør. 

Vi er også på vej med online kurser. De kommer til at hedde SÅDAN og giver helt praktiske råd til forskellige temaer indenfor ansættelsesretten. 

HR Jura fundament og databeskyttelse

-------o0o-------

Rekruttering og ansættelse

-------o0o-------

Ledelsesretten og ret og pligt for medarbejder og leder

-------o0o-------

Ansættelsesforholdets ophør

Udbytte for dig og målgruppe

Du er enten leder i en organisation, hvor der ikke er ansat medarbejdere i HR, eller også sidder du som den eneste HR medarbejder. 

  • Ledere bliver bedre til at anvende deres ledelsesret og HR medarbejdere vil bedre kunne sparre med ledelsen omkring forebyggelse af sager eller udformning af politikker.

  • Vi retter fokus på dine kompetencer og identifikation af den personalejuridiske problemstilling, så du står stærkt i din egen organisation, når du kommer hjem. 

  • Alle kursister får inspiration til, hvor der kan søges ny viden indenfor ansættelsenretten. 

  • Der gives skabeloner og inspiration på alle fire kurser, som kan hjælpe til implementering af reglerne i din organisation.  

Målene for kurserne

De fire moduler giver deltagerne en teoretisk og praktisk indføring i fire hovedområder inden for HR-jura, som alle er relevante i forhold til HR-arbejdet og den praktiske implementering i organisationen.

  • Vores kurser giver dig et grundlæggende fundament indenfor HR Jura med fokus på at sikre dig kompetencer, som du kan bruge i din hverdag, hvad enten du er leder eller HR medarbejder. 
  • Vi tager udgangspunkt i praktiske cases fra retspraksis og skabeloner, som du kan anvende. Derudover tager vi også udgangspunkt i dine cases, som du vil blive bedt om at forberede til hver gang. 

For hvert kursus modtager du før kurset tips til din forberedelse. Det kan være links til vejledninger på offentlige myndigheders hjemmesider eller domme fra Højesteret. 

Efter kursets afholdelse modtager du slides, skabeloner samt kursusbevis. Vælger du alle fire moduler får du et ekstra bevis for gennemførelse af alle fire HR moduler.