Ledelsesretten og reglerne under ansættelsen

Vi behandler ledelsesretten, og hvad den betyder for det enkelte ansættelsesforhold. Dette kursus har fokus på medarbejderens pligter og arbejdsgivers ydelser. Du får ligeledes viden om, hvornår du kan ændre i det enkelte ansættelsesforhold indenfor ledelsesretten, og hvad der betragtes som en væsentlig ændring i ansættelsesforholdet. Du får input til udformning af proces for disciplinære sager og eksempler på advarsler sammen med skabeloner og inspiration.  

  • Ledelsesretten
  • Løn og arbejdstid
  • Pligter under sygdom for arbejdsgiver og medarbejder
  • Ferie efter nye ferielov
  • Barsel og orlov efter den nye barselslov
  • Forskellige typer af ændringer i ansættelsesforholdet
  • Disciplinær proces og påtaler/advarsler
computer-g8d9f7a8af_1920