Ansættelsesforholdets ophør

På dette kursus gennemgås, hvad der skal lægges vægt på ved opsigelse af medarbejdere. Opsigelse kan ske med baggrund i enten virksomhedens eller medarbejderens forhold. Rettigheder og pligter for arbejdsgiveren gennemgås for at sikre en saglig opsigelse. Derudover indeholder kurset også hvilket rettigheder og pligter som medarbejderen har i sin opsigelsesperiode. Hertil kommer gennemgang af skabeloner til opsigelser og fratrædelsesaftaler.

  • Opsigelse med baggrund i virksomhedens forhold
  • Opsigelse med baggrund i medarbejderens forhold
  • Medarbejderens opsigelse og loyalitetsforpligtelse
  • Skabeloner til fratrædelsesaftale og opsigelse
  • Ansættelsesklausuler og deres virkning
  • Bortvisning eller opsigelse
student-g9b7d846c1_1920