minHRjuristWhite600

VIDEN
TILLID
TROVÆRDIGHED

Her finder du vores forretningsbetingelser, cookie-  og privatlivspolitik. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at skrive til tho@minhrjurist.dk eller ringe på 25 700 110. 

photo-1599658880436-c61792e70672

PERSONDATA- OG COOKIEPOLITIK

Denne persondatapolitik redegør for, hvordan Halkiær ApS minHRjurist anvender og behandler de personoplysninger, som medlemmerne afgiver ved tilmelding. Herunder beskriver vi også, hvilke data, som anvendes, i forbindelse med brug af vores hjemmeside og medlemskab. Der bliver behandlet almindelige personoplysninger, når personer tilmelder sig vores nyhedsbrev, events eller kurser. Herudover bliver der behandlet data om personer, der henvender sig skriftligt. 

Halkiær ApS minHRjurist respekterer medlemmernes ønsker om hemmeligholdelse af deres personoplysninger og er opmærksomme på, at alle personoplysninger behandles forsvarligt og hensigtsmæssigt.

Du kan til enhver tid skrive til tho@minhrjurist.dk, hvor du har spørgsmål. 

Hvad er personoplysninger?

En personoplysning er enhver form for information, der kan henføres til en bestemt person, også selvom personen kun kan identificeres, hvis oplysningen kombineres med andre oplysninger.

Der sondres mellem to typer af personoplysninger. ”Følsomme oplysninger” og ”almindelige oplysninger”.

Følsomme oplysninger er oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, samt behandling af genetiske eller biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk person, vedkommendes helbredsoplysninger eller seksuelle forhold eller seksuel orientering. (Kilde: Datatilsynet)

Almindelige personoplysninger er oplysninger, der ikke falder under kategorien af følsomme oplysninger. Det kan for eksempel være identifikationsoplysninger som navn og adresse, oplysninger om økonomiske forhold, kommercielle oplysninger omkring kunder eller mere tekniske oplysninger som f.eks. IP-adresse. Når du bliver medlem af minHRjurist skal du oplyse navn, adresse, virksomhed, telefon og e-mail. Alle betalinger foretages manuelt ved fremsendelse af faktura. 

Hvilke personoplysninger indsamler vi?

Halkiær ApS minHRjurist indhenter forskellige kategorier af personoplysninger, når du bruger vores side. 

Oplysningerne indhentes enten ved, at du selv afgiver disse i forbindelse med, at du bruger siderne, eller ved at Halkiær minHRjurist indhenter oplysningerne i forbindelse med din anvendelse af vores hjemmeside. 

Vi sender også nyhedsbreve til dig, hvis du vælger at tilmelde dig og give samtykke. I den forbindelse registrerer vi om du åbner nyhedsbrevet og klikker på links. Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. 

Når der afholdes fysiske eller digitale kurser eller netværksmøder udleverer vi en deltagerliste til de øvrige deltagere. Der er kun tale om navn, stilling og virksomhed. 

Følgende kategorier af oplysninger indsamles, når du som bruger anvender hjemmesiden:

Når du sender en besked til os via kontaktformularen på vores hjemmeside, indsamler vi dine almindelige personoplysninger, såsom navn, stilling, telefonnummer, e-mail, adresse samt hvad du måtte anføre i din besked.

  • minHRjurist indsamler oplysninger om din brug af vores hjemmeside Til dette bruger vi IP-adresser og sessionsoplysninger og andre oplysninger, der er med til at kortlægge din webadfærd. 

Hvorfor indsamler vi personoplysninger?

For at kunne give dig den bedst mulige oplevelse med vores rådgivning og hjemmesider, indsamler vi dine personoplysninger. 

Vi anvender de oplysninger, vi indsamler til følgende formål:

  • At kunne levere målrettede annoncer og kampagner.
  • At kunne sende dig nyhedsbreve og andre produktnyheder.
  • At forstå den måde du bruger vores hjemmeside på så vi kan forbedre og optimere dem samt udvikle nye produkter og services.
  • At kunne give dig den bedst mulige rådgivning
  • At kunne sende dig momsgyldige fakturaer. 

At kunne lave analyse og statistik på vores kunder, vores marked, vores hjemmesider, vores services, så vi kan bedre forstå vores kunder og dermed tilbyde nye og forbedrede produkter og services.

Hvem deler vi personoplysninger med?

minHRjurist deler dine oplysninger med betroede samarbejdspartnere, som hjælper os med at vedligeholde, opdatere eller drive vores hjemmeside, forretning eller servicere medlemmerne. Disse parter vil kun have adgang til dine oplysninger i det omfang, at det er nødvendigt og altid med kontraktuel forpligtelse til at behandle dine oplysninger fortroligt. 

Vi forbeholder os ret til at bruge eller videregive oplysninger, som er nødvendige for at overholde love, regler eller juridiske anmodninger eller for at samarbejde med en retslig undersøgelse.

Retsgrundlag

Halkiær ApS minHRjurist behandler dine oplysninger enten på baggrund af dit udtrykte samtykke, eller hvis behandlingen er nødvendig for, at vi kan gennemføre en kontrakt, som du er part i. 

Såfremt behandlingen er baseret på dit samtykke, vil du have mulighed for at kunne kalde dette samtykke tilbage, som beskrevet i punktet omkring ”Dine rettigheder”. 

Såfremt du ikke ønsker at samtykke til vores behandling af dine personoplysninger, kan Halkiær ApS minHRjurist ikke yde rådgivning eller adgang til de services, der tilbydes i forbindelse med .

Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?

Halkiær ApS minHRjurist opbevarer som udgangspunkt oplysninger afgivet i forbindelse med rådgivning i 10 år. Halkiær ApS minHRjurist opbevarer disse personoplysninger med henblik på at kunne imødekomme eventuelle retskrav mod den rådgivning, som ydes gennem Halkiær ApS minHRjurists hjemmesider. 

For andre personoplysninger opbevares disse i 5 år efter kundeforholdets ophør, hvorefter de slettes.

Personoplysninger indhentet med henblik på at sende nyhedsbreve og opdateringer omkring vores produkter vil beholdes, indtil disse afmeldes af dig. 

Fælles for alle personoplysninger gælder dog, at personoplysninger altid slettes, når personoplysningerne ikke længere er relevante i forhold til det formål, hvorpå de er blevet indsamlet eller, hvis et samtykke trækkes tilbage inden en egentlig sagsbehandling, er begyndt. 

Beskyttelse af personoplysninger

Dine oplysninger beskyttes ved brug af HTTPS-kryptering, når de er i transit. HTTPS er en protokol på internettet, der bruges i forbindelse med tjenester, hvor kun afsender og modtager må kende meddelelsen. På denne måde sikres adgangen til dine oplysninger mod uvedkommende. 

Cookies

Halkiær ApS minHRjurist samler statistik på hjemmesiden og informationerne bliver anvendt til at målrette relevant information for dig som bruger af hjemmesiden. Hjemmesiden anvender således cookies til at tilpasse indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og analysere trafik på hjemmesiden. Dertil deler vi informationer med partnere indenfor sociale medier og  annonceringspartnere. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage på vores hjemmesiden. 

Dine rettigheder

Som bruger hos Halkiær ApS minHRjurist har du følgende rettigheder:

Som registreret har du ret til at få dine personoplysninger slettet. Halkiær ApS minHRjurist vil dog i nogle tilfælde forbeholde sig retten til at enten begrænse eller afvise en sletning, såfremt disse personoplysninger er nødvendige for at kunne overholde særregler eller kunne forsvare et retskrav.

Som registeret har du ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler på dig. Du kan, når som helst anmode om et dataudtræk af alle de data, der behandles på dig. Dine data vil blive leveret hurtigst muligt – dog altid med svar inden for 4 uger. 

Som registreret har du ret til at få transporteret din data til en anden dataansvarlig. Dine data vil blive leveret, som et regneark i Microsoft Excel-format, der kan overføres til en anden dataansvarlig.

Som registreret har du ret til at få berigtiget forkerte eller unøjagtige oplysninger, der behandles om dig.

Som registreret har du ret til at trække et samtykke tilbage, såfremt du ønsker at standse eller begrænse en behandling af dine personoplysninger.

Notifikation om brud på beskyttelsen af dine personoplysninger

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der kan medføre en kompromittering af dine personoplysninger, giver Halkiær ApS minHRjurist dig besked herom indenfor 72 timer via mail med oplysninger om omfanget af sikkerhedsbruddet, hvilke data, der er berørt, samt hvilke foranstaltninger og handleplaner, der er blevet iværksat for at begrænse og gensikre enhver mulig skade eller misbrug af dine personoplysninger.

Henvendelser vedrørende personoplysninger

Hvis du ønsker at få indsigt i, hvilke oplysninger vi opbevarer om dig eller har spørgsmål til behandlingen af dine personlige oplysninger, kan du rette henvendelse til Halkiærs ApS minHRjurist dataansvarlige Tina Halkiær Olesen på dennes mail: tho@minhrjurist.dk eller mobil 25 700 110. 

Klage

Såfremt du ønsker at klage over minHRjurists behandling af dine personoplysninger, kan denne klage rettes til den ansvarlige myndighed. I Danmark er denne myndighed Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 Kbh K, tlf. 33 19 32 00. Se mere på www.datatilsynet.dk 

Ændringer i vores privatlivspolitik

Halkiær ApS minHRjurist forbeholder sig retten til at ændre eller opdatere cookie- og privatlivspolitik. Seneste opdatering vil fremgå i bunden af denne side. Såfremt vi ønsker at ændre disse, vil de berørte parter få besked herom, og datoen for ændringen eller opdateringen vil fremgå nedenfor

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne privatlivspolitik, kan du kontakte os vha. nedenstående information.

Halkiær ApS minHRjurist
Voldbyholt 20
8450 Hammel
25 700 110
tho@minhrjurist.dk

CVR: 39973006


Opdateret april 2023